Dėl visuotinio pakartotinio pajininkų susirinkimo nutarimų

Informuojame, kad visuotinis pakartotinis pajininkų susirinkimas 03.29 įvyko. Detalesnė informacija protokole.

Visuotinio pakartotinio susirinkimo protokolas