Paslaugų įkainiai – svarbiausias kriterijus renkantis banką ar kredito uniją

Finansų rinkoje daugiau nei 80 proc. gyventojų labiausiai pasigenda mažesnių paslaugų įkainių, ro-

do visuomenės apklausos rezultatai. Paslaugų kaina taip pat yra svarbiausias kriterijus ir renkantis

banką ar kredito uniją, o iš kokybinių kriterijų gyventojams labiausiai rūpi elektroninės bankininkys-

tės patogumas, platus klientų aptarnavimo tinklas, paslaugų pritaikymas pagal individualius porei-

kius.

 

Gyventojų nuomonių apklausą balandžio mėnesį atliko bendrovė ,,Synoptico’’, tyrimą inicijavo LKU

kredito unijų grupė, kurią sudaro Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU) ir 63 kredito unijos. ,,Ap-

klausa parodė, kad nemažai finansinėmis paslaugomis besinaudojančių gyventojų nėra patenkinti

kainos ir kokybės santykiu. Be didelių įkainių, klientai taip pat skundžiasi asmeninio dėmesio stoka

– beveik 40 proc. gyventojų teigia, jog paslaugų teikėjai nelinkę atsižvelgti į asmeninius klientų po-

reikius. Atsižvelgdama į tokią vartotojų nuomonę, naująjį prekės ženklą pristačiusi LKU kredito uni-

jų grupė ketina išsiskirti individualiu požiūriu į kiekvieną klientą ir taikyti mažesnius paslaugų įkai-

nius nei dauguma komercinių bankų’’, – sakė LCKU valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius.

 

Atliktos apklausos duomenimis, rinkdamiesi kredito įstaigą net 58 proc. gyventojų pirmiausia rink-

tųsi pigesnius įkainius siūlantį finansinių paslaugų teikėją. 45 proc. gyventojų tarp svarbiausių pasi-

rinkimo kriterijų paminėjo elektroninės bankininkystės paslaugų patogumą, 44 proc. – platų klientų

aptarnavimo tinklą, 43 proc. – gebėjimą pasiūlyti paslaugas pagal individualius poreikius. LCKU va-

dovo F. Dirginčiaus nuomone, šiuo metu finansų rinkoje įsivyrauja standartizuoti sprendimai, todėl

lanksčioms kredito unijoms atsiranda puiki niša – siūlyti pagal individualius poreikius pritaikytas

paslaugas: ,,Būtent tokia kryptis – gebėjimas įsiklausyti į kiekvieno kliento poreikius, taip pat elek-

troninės bankininkystės ir kitų modernių paslaugų plėtra leis unijoms žengti tvarios plėtros krypti-

mi’’.

 

LCKU inicijuoto nuomonių tyrimo metu paaiškėjo, kad 82 proc. gyventojų finansinių paslaugų rin-

koje labiausiai pasigenda mažesnių paslaugų įkainių, 36 proc. – įsiklausymo ir atsižvelgimo į asme-

ninius klientų poreikius, po 27 proc. – patogesnių elektroninės bankininkystės paslaugų ir plataus

klientų aptarnavimo tinklo, 26 proc. – operatyvumo priimant sprendimus.