7 žingsniai padėsiantys pasirengti sklandžiai atlikti mokėjimus nuo 2016 m. įsigaliojus SEPA reikalavimams

Nuo 2016 m. Lietuvoje pradėjus galioti bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) reikalavimams, ša-

lies įmonės ir viešasis sektorius turės naudoti vienodus visoje SEPA erdvėje kredito pervedimų for-

matus bei taisykles. Lietuvos bankas su SEPA projekte dalyvaujančiais komerciniais bankais siūlo 7

žingsnius, kaip įmonėms ir viešajam sektoriui sėkmingai pasirengti vykdyti kredito pervedimus pa-

gal SEPA reikalavimus.

 

,,Liko tik 300 dienų iki reikšmingų mokėjimų pokyčių Lietuvoje. Keisis įmonių naudojamos mokėji-

mų pranešimų techninės sąsajos su bankais ir kitais mokėjimo paslaugų teikėjais, mokėjimų formo-

se nurodomi informacijos laukai, lėšų įskaitymo apdorojimas, todėl įmonėms ir įstaigoms labai svar-

bu pokyčiams laiku ir tinkamai pasirengti. Tam skirtos 7 žingsnių rekomendacijos’’, – sakė Marius

Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys, Lietuvos SEPA koordinavimo komiteto pirmininkas.

 

1 ŽINGSNIS. Įvertinkite, ar Jums reikia imtis aktyvių veiksmų. Kredito pervedimus atliekantiems ū-

kio subjektams jau dabar imtis aktyvių pasirengimo SEPA reikalavimams veiksmų reikia dviem at-

vejais. Pirmas atvejis: jei įmonės (įstaigos) naudojama apskaitos programa yra technine sąsaja susi-

jusi su internetinės bankininkystės sistema. Antras atvejis: įmonė (įstaiga) nustato reikalavimą mo-

kėtojams (gavėjams), kur turi būti atidarytos jų mokėjimo sąskaitos, pavyzdžiui, darbuotojo atlygi-

nimą įmonė gali pervesti tik į Lietuvoje atidarytą darbuotojo sąskaitą. SEPA reglamentas draudžia

riboti mokėtojo (gavėjo) teisę naudoti mokėjimo sąskaitą bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje

narėje.

 

2 ŽINGSNIS. Nustatykite reikiamus apskaitos sistemų pokyčius. Mokėjimams naudojami LITAS-ESIS pranešimai turės būti pakeisti ir atitikti ISO 20022 formato reikalavimus. Dėl informacijos laukų skirtumų pasikeis lėšų įskaitymo apdorojimas.

 

3 ŽINGSNIS. Sudarykite veiksmų planą. Jame siūloma numatyti būsimų pokyčių biudžetą ir suplanuoti laiką pokyčiams įdiegti. Kitų šalių patirtis rodo, kad pokyčiams dėl SEPA reikalavimų įgyvendinti įmonei (įstaigai) paprastai reikia ne mažiau nei 6 mėnesių.

 

4 ŽINGSNIS. Kreipkitės į informacinių technologijų specialistus, prižiūrinčius Jūsų apskaitos programas. Šiems specialistams pravers SEPA koordinavimo komiteto parengti techniniai dokumentai, skelbiami SEPA svetainėje.

 

5 ŽINGSNIS. Kreipkitės į savo mokėjimo paslaugų teikėją dėl apskaitos sistemų pokyčių testavimo ir diegimo terminų. Terminus patartina suderinti.

 

6 ŽINGSNIS. Informuokite verslo partnerius ir įmonės (įstaigos) darbuotojus, bendraujančius su klientais. Itin svarbu informuoti verslo partnerius ir (arba) klientus, kaip tinkamai užpildyti pasikeitusias mokėjimų formas, pervedant pinigus Jūsų įmonei (įstaigai).

 

7 ŽINGSNIS. Aktyviai stebėkite įmonėje vykdomą pasiruošimą SEPA. Laiku nepasirengusios įgyvendinti SEPA reikalavimų įmonės (įstaigos) rizikuoja sutrikdyti mokėjimų inicijavimo ir įskaitymo procesus.

 

Išsamesnę rekomendacijų versiją rasite SEPA svetainėje.

SEPA koordinavimo komitetas rengia ir artimiausiu metu paskelbs rekomendacijas įmonėms, kaip dabartines jų naudojamas tiesioginio debeto paslaugas pakeisti į SEPA reikalavimus atitinkančias paslaugas.

Naujausia informacija apie SEPA projektą skelbiama www.sepa.lt ir mokėjimo paslaugų teikėjų interneto svetainėse.