Kas gali tapti Klaipėdos kredito unijos nariu privatiems? 

Klaipėdos kredito unijos nariu gali būti kiekvienas veiksnus fizinis asmuo, kuris gyvena, dirba arba

mokosi Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono arba Neringos savivaldybės teritorijoje.

 

Kokius dokumentus reikia pateikti? Norėdami įstoti į Klaipėdos kredito uniją Jūs turite įsigyti 30 Eur vertės privalomąjį pajų ir pateikti šiuos dokumentus:

 

 • Prašymą įstoti į Klaipėdos kredito uniją.
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Dokumentus, įrodančius, kad asmuo gyvena, dirba arba mokosi Klaipėdos miesto, Klaipėdos
 • rajono arba Neringos savivaldybės teritorijoje (jei nesutampa su deklaruota gyvenamąja vieta).

 

Atsisiųsti prašymo formą privatiems.

Kas gali tapti asocijuotu Klaipėdos kredito unijos nariu verslui? 

Asocijuotais Klaipėdos kredito unijos nariais gali būti šie Lietuvos Respublikoje įregistruoti

juridiniai asmenys, kurių buveinė yra Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono arba Neringos

savivaldybės teritorijoje:

 

 • Asociacijos.
 • Profesinės sąjungos.
 • Sodininkų bendrijos.
 • Žemės ūkio bendrovės.
 • Religinės bendruomenės ir bendrijos.
 • Daugiabučių namų savininkų bendrijos.
 • Kooperatinės bendrovės – kooperatyvai.
 • Viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybės institucijos. 

 

Labai maži ir maži juridiniai asmenys:

 

 • Individualios įmonės.
 • Uždarosios akcinės bendrovės.

 

Neįstoję į kredito uniją laikyti visų rūšių indėlius ir atsidaryti einamąsias sąskaitas turi teisę šie

asmenys:

 

 • Biudžetinės ir viešosios įstaigos, kurių dalininkės yra valstybės ar savivaldybių institucijos.
 • Nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) ar globojami vaikai jeigu bent vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų)

yra Klaipėdos kredito unijos narys.

 

Maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kuri atitinka bent vieną iš šių

sąlygų:

 

 • Įmonės metinės pajamos neviršija 7 mln. eurų.
 • Įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 5 mln. eurų.

 

Labai maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kuri atitinka bent vieną

iš šių sąlygų:

 

 • Įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų.
 • Įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 1,5 mln. eurų.

 

Kokius dokumentus reikia pateikti? Norėdami įstoti į Klaipėdos kredito uniją Jūs turite įsigyti 100 Eur vertės privalomąjį pajų ir pateikti šiuos dokumentus:

 

 • Sprendimą dėl vadovo paskyrimo.
 • Prašymą įstoti į Klaipėdos kredito uniją.
 • Registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas.
 • Pažymą apie metinį darbuotojų skaičiaus vidurkį.
 • Valdymo organo sprendimą įstoti į kredito uniją, įsigyti pajų ir įgalioti juridinio asmens atstovą.
 • Akcininkų sąrašą su nurodytu šiems akcininkams priklausančių akcijų kiekiu (pateikia tik

uždarosios akcinės bendrovės).

 

Atsisiųsti prašymo formą verslui.